Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

Değerli Kullanıcımız,

Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği, Data Market Bilgi Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”)  açısından büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik uygulamalarımız ve bu husustaki haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bu doğrultuda, işbu Bilgilendirme Metni’ni Kanun’un 10. Maddesi’nde belirtilen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” ve 11. Maddesi’nde belirtilen “İlgili Kişinin Hakları” hususlarına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek üzere hazırladık.

 

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenecek?

Şirketimiz ile paylaştığınız;

  • Kimlik verileriniz (ad soyad)
  • İletişim verileriniz (telefon numarası, e-posta adresi)
  • Görsel ve işitsel kayıtlarınız (fotoğraf)
  • Diğer verileriniz (firma adı, unvan, departman, şirket içi bildirimler, öneriler, oylamalar gibi)

ile sınırlı kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi ile Mobilyaka uygulamasına kaydınızın yapılması amacıyla ve yine, yasal düzenlemelerde belirtilen amaçlarla, Kanun’un 3 (e) maddesinde tanımlandığı şekilde işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşabiliriz?

Şirket olarak, kişisel verilerinizi, Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli idari ve teknik tedbirleri almak kaydıyla, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla ve olağan iş faaliyetlerimiz çerçevesinde, gerekli olduğu durumlarda, yurt içinde ve yurt dışında bulunan sözleşmesel ilişki içinde olduğumuz ve/veya işbirliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişiler, tedarikçilerimiz ve yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabiliriz.

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Kanun’da ve bu metinde öngörülen işlenme ve paylaşım amaçları haricinde veya açık rızanız olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarıldığı durumlarda, Kanun’un 9. Maddesi esas alınmaktadır.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Mobilyaka mobil uygulamasına kayıt olmanız ve kullanmanız sırasında; Kanun’da bahsedilen otomatik yollarla ve herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilecektir.

Kişisel verileriniz açık rızanızın alınması (KVKK M. 5/1), veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK M. 5/2ç) ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK M. 5/2f) kapsamında toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Güncellenmesi

Kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde, lütfen bize bildiriniz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla kişisel verilerinizin; (a) işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, (f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (g) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, (h) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (i) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini yazılı olarak talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Talebinizi yazılı olarak kvkkbasvuru@datamarket.com.tr e-posta adresimize gönderebilir ve/veya bir dilekçe ile Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Maslak İş Hanı, No: 239/3, Posta Kodu: 34485, Sarıyer/İstanbul adresimize başvurabilir veya başvurunuzu noter veya iadeli taahhütlü posta kanalıyla göndererek yapabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvurunuza yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvurunuza CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında cevap vermemiz halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edebiliriz.

 

KVKK ONAY METNİ

Data Market Bilgi Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) ile Mobilyaka uygulaması çerçevesinde paylaştığım kişisel verilerimin, Şirket’in iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi kapsamında; Şirket’in yurt dışında bulunan sözleşmesel ilişki içinde olduğu ve/veya işbirliği yaptığı gerçek ve tüzel kişiler ile tedarikçilere aktarılmasına açıkça onay verdiğimi beyan ederim.

Şirket’in hazırladığı aydınlatma metnini okudum. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğum haklar ile açık rızam ile verdiğim izinleri dilediğim zaman geri alma hakkım olduğuna ilişkin bilgilendirildim.

 

Kurum İçi

İletişimin Kalbi

30 gün boyunca ücretsiz

Kurumsal Mobil Uygulama ve Intranet Portalı

Size Özel İndirimler İçin Bize Ulaşın

Mobil Yaka'da size özel bir demo ve fiyatlandırma bilgisi için bizimle iletişime geçin.
Arama yapmak için yazmaya başlayın.
Sitemizde kullanımı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, ölçmek ve ziyaret tercihlerinizi hatırlamak için çerezler kullanmaktayız.
Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.
Tamam
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.