Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Data Market Bilgi Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel verilerinizi, Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekteyiz. Kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için işliyoruz. Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi, Şirket ile aranızda kurulması hedeflenen ticari ilişki çerçevesinde  sözleşme ilişkisinin kurulması için gerekli olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi nedeniyle, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için ve temel hak ve özgürlerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in ve sizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle işliyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE ELDE EDİYORUZ?

Sizden ve/veya bağlı olduğunuz kurumdan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin ve/veya bağlı olduğunuz kurum tarafından bize sözlü, yazılı, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla veya internet siteniz üzerinden topluyoruz.

Kişisel verilerinizi etkinliklerde doldurduğunuz formlar aracılığıyla da elde edebiliyoruz.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Normal Nitelikli Kişisel Verileriniz Ad, soyadı, iletişim, kimlik verisi, finansal veri, ses kaydı, kamera kaydı, imza sirküleri, müşteri çalışanı verileri(ad, soyadı, iletişim verisi), son kullanıcı verisi
Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz Fotoğraf, kimlik fotokopisi, imza sirküleri ekinde kimlik fotokopisi, sabıka kaydı, müşteri sistemlerinde yer alması ve müşteri tarafından erişim izni verilmesi halinde son kullanıcı özel nitelikli kişisel verileri

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Yukarıda belirtmiş olduğumuz kişisel verilerinizi;

 • Proje oluşturulması,
 • Projeye çözüm üretilebilmesi,
 • İletişim sağlanması,
 • Kurulum yapılması,
 • Müşteri kaydı oluşturulması,
 • Sözleşme düzenlenmesi ve sözleşmenin ifası ve arşivlenmesi,
 • Ürün sevkiyatı yapılması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi bu doğrultuda verilerin hizmetlerin geliştirilmesi,
 • İşin yürütülmesi,
 • Destek verilmesi,
 • Microsoft adına denetimlerin yapılması,
 • Etkinlik organizasyonu,
 • Sosyal medya üzerinden etkinliklere ilişkin tanıtım yapılması,
 • Fiyat ve teklif alınması, teklif verilmesi,
 • Satış yapılabilmesi,
 • İrsaliye hazırlanması,
 • Distribütörlerden destek alınması,
 • Kutlama amaçlı hediye gönderimi,
 • İş amaçlı kurya gönderimi,
 • Müşteriye iyi fiyat verebilmek adına üreticiye müşteri kaydı yapılması,
 • Ürün pazarlaması yapılması,
 • Projelerin uyarlanması,
 • Demo ürün kullandırılması,
 • Fatura kesilmesi,
 • Garanti kapsamındaki hizmetlerin verilmesi,
 • İş geliştirme,
 • Bakım hizmetlerinin verilmesi,
 • Müşteri envanteri oluşturulması,
 • Tedarikçi ile müşteri arasındaki iletişimin sağlanması,
 • Çek ile ödeme alınması,
 • Mail order ile ödeme alınması,
 • Müşteri cari hesap kaydı açılması,
 • Pazarlama ve kutlama amaçlı mail atılması,
 • Müşteri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Maliyet hesaplanması,
 • Şirket sistemlerine sipariş girişi yapılması,
 • Masraf ödemelerinin yapılması
 • Eğitim organize edilmesi,
 • Önerilen çözümün denenmesi,
 • Beyanname hazırlanması,
 • Bütçelendirme çalışması yapılması,
 • Raporlama yapılması

Amaçlarıyla işlemekteyiz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARIYORUZ?

Kişisel verileriniz, e-posta hizmeti olarak Microsoft Outlook sistemlerini kullanıyor olmamız nedeniyle virüs taraması yapılması amacıyla Microsoft’un güvenli sunucularına aktarılmakta ancak işlem sonunda Şirket sunucularında depolanmaktadır.

Microsoft’un iş ortağı olduğu hallerde verileriniz talep üzerine Microsoft ile paylaşılmaktadır.

Müşteriye birlikte destek verilen durumlarda, proje özelinde kurulum sağlanması gerektiğinde, iyi fiyat alabilmek adına kayıt oluşturulacağı zaman, ürün temininin sağlanması amacıyla, ortak etkinlik organizasyonu yapılacağı zaman, irsaliye hazırlanması, maliyet hesaplanması için verileriniz yurt içinde ve yurt dışında yerleşik müşterilere, üreticilere, distribütörlere ve iş ortaklarımıza aktarılmaktadır.

Yurt içi kargo gönderileri için verileriniz anlaşmalı olduğumuz kargo firması ile paylaşılmaktadır.

Kutlama amaçlı gönderim yapılacağı zaman yalnızca ad ve soyadından oluşan kişisel verileriniz çiçek gönderim firmalarına aktarılmaktadır.

Kişisel verilerinizi etkinlik organizasyonları için çeşitli organizasyon firmalarına aktarıyoruz. Pazarlama fonu kapsamında yapılan etkinliklerde veriler yurt dışındaki tedarikçi ile paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi yasal zorunluluklarımızı ve tahsilat, ödeme, fatura kesilmesi vb. muhasebe işlemlerini yerine getirmek amacıyla bankalar ile paylaşıyoruz.

İhracat süreçlerinde verilerinizi Gümrük ve acentelere aktarıyoruz.

Kişisel verilerinizi, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vergi Daireleri gibi kamu tüzel kişileri ve yabancı ülke temsilciliklerinin yanısıra danışmanlık aldığımız hukuk büroları ve avukatlar ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar kişisel verinizi paylaşıyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,

haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Talebinizi alarak somut duruma göre en uygun imha yönetimini seçeceğiz, bu konuda bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz.  Kurul’un belirlediği ücret tarifesine göre; başvurunuza yazılı olarak cevap vermemiz halinde on sayfaya kadar sizden ücret almayacağız ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alabiliriz. Başvuruya cevabı CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında vermemiz halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edebiliriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirketin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak iletmeniz gerekmektedir. Hatırlatmak isteriz ki, Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Data Market Bilgi Hizmetleri A.Ş.

E-posta adresi:  info@datamarket.com.tr

Mersis No: 0271-1563-9230-0001

Adres: Maslak Mah.Büyükdere Cad. Maslak İşhanı No:239/3 SARIYER/İSTANBUL

Telefon: +90 212 337 07 07

Kurum İçi

İletişimin Kalbi

30 gün boyunca ücretsiz

Kurumsal Mobil Uygulama ve Intranet Portalı

Size Özel İndirimler İçin Bize Ulaşın

Mobil Yaka'da size özel bir demo ve fiyatlandırma bilgisi için bizimle iletişime geçin.
Arama yapmak için yazmaya başlayın.
Sitemizde kullanımı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, ölçmek ve ziyaret tercihlerinizi hatırlamak için çerezler kullanmaktayız.
Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.
Tamam
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.