Teams İçin Kullanım Koşulları

Bu Kullanım Koşulları (Sözleşme) Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. Maslak İş Hanı Apt. No: 239/3 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Data Market Bilgi Hizmetleri A.Ş. (Data Market) ile Platform’da sunulan Hizmetler’den yararlanan veya Platform’u ziyaret eden/erişim sağlayan Kullanıcılar arasında, Kullanıcılar’ın Data Market’in sağladığı Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için hazırlanmıştır.

Kullanıcı, Platform’a, Hizmetler’den yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın, Kullanıcı olarak/ziyaret ederek/hesap tanımlanarak/erişim sağlayarak bu Sözleşme’de yer verilen tüm hüküm ve koşulları okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini elektronik ortamda onayladığını kabul ve beyan eder. Bu Sözleşme, Hizmetler sunulurken veya Hizmet sunulmasa dahi Platform kullanılırken herhangi bir durumda uyulması gereken şart ve koşulları düzenlemektedir.

Bu Sözleşme’de Data Market ve Kullanıcı tek tek “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

Tanımlar

Bu Sözleşmede;

 • İnternet Sitesi: Data Market’in sahibi olduğu www.mobilyaka.com veya Data Market tarafından başka bir alan adı altında faaliyet gösteren internet sitesini,
 • Uygulama: Kullanıcılar’ın sanal mağazalar aracılığıyla mobil telefonlarına yüklediği, Hizmetler’den yararlanmasını sağlayan “Mobil Yaka” veya Data Market tarafından sonradan değiştirilen ancak amacı Hizmetler’i sunmak olan mobil aplikasyonu,
 • Platform: İnternet Sitesi ve Uygulama’nın ayrı ayrı birini veya ikisini birden,
 • Hizmet(ler): Platform aracılığıyla Kullanıcılar’ın yararlanabileceği, Platform’da her bir modülde yer alan ve Kullanıcılar’ın farklı amaçlarla ve şekillerde yararlanabileceği hizmetleri,
 • Yönetici: İnternet Sitesi üzerinden hesap oluşturan veya başka bir Yönetici tarafından kendisine yönetici yetkisi tanımlanan, Kullanıcı hesabı tanımlamaya yetkili ve https://panel.mobilyaka.com/ üzerinden yönetim portalını kullanan yöneticiyi,
 • Ziyaretçi: Platform’u herhangi bir kayıt gerçekleştirmeksizin kullanan kişiyi,
 • Kullanıcı(lar): Platform’a erişim sağlayan veya Hizmetler’den yararlanan Yönetici, Kullanıcı veya Ziyaretçi’nin ayrı ayrı her birini veya tamamını,
 • Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni: Platform’da bulunan ve Kullanıcılar’ın onayladığı, Kullanıcılar’ın verilerinin ne şekilde ve ne amaçla işlendiğinin ve gizlilik politikalarının detaylandırıldığı metni, ifade eder.

 

Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

 • Bu Sözleşme’nin konusu, Platform’un kullanım koşulları, Platform’da sunulan Hizmetler’den yararlanma şartları ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini belirlemektir.
 • Bu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup Platform’da yer alan ve yer alacak Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Kullanıcılar’ın birbirleriyle veya her türlü sair üçüncü kişilerle Hizmetler’e dair akdettikleri sözleşmeler veya bulundukları taahhütler bu Sözleşme’nin kapsamı dışındadır. Data Market söz konusu kişilerin aralarındaki ilişkide hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 • Kullanıcı’nın Platform’a erişim sağlayarak Data Market tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanabilmesi için bu Sözleşme’yi kabul etmesi gerekir. Data Market bu Sözleşme’nin ihlali halinde Kullanıcı’nın Platform’a erişim sağlamasını engelleyebilecektir. İnternet Sitesi’ne erişim sağlayan Ziyaretçi bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılır.
 • Platform, tüm alt bileşenleriyle ve alan adlarıyla birlikte bir bütün teşkil eder ve http, https, ftp, dns, veri tabanı, mobil, IOS, Android, e-posta, API ve benzeri tüm servisleri ve uygulama üzerine yüklenen doküman, fotoğraf, video ve benzeri her türlü dosya fiziksel olarak nerede barındırıldığına bakılmaksızın işbu Sözleşme hükümlerine tabidir.

 

Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

 • Platform’da anket, eğitim, haber, oylama, tebrik gibi modüller yer almaktadır. Her bir modül içerisinde yararlanılabilecek Hizmetler’e ilişkin detaylar Platform içerisinde ve Platform’da bulunan ve başka internet sitelerine yönlendirilen bağlantılarda yer almaktadır.
 • Yönetici, hesap tanımladığı ve Uygulama’yı kullandırttığı Kullanıcı/lar’ın modüllere erişimini, eriştiği modüllerin içeriğini belirler. Bu kapsamda Yönetici’nin belirlediği kapsamda Kullanıcı/lar modüllere erişim sağlar ve Uygulama’yı kullanır.
 • Kullanıcı, Platform’da sunulan Hizmetler’den faydalanırken ve Platform’daki Hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme’de ve onayladığı diğer metinlerde yer alan tüm şartlara, Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, hukuka aykırı herhangi bir faaliyette bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Platform’u ziyaret etmekle veya kullanmakla veya üye olmakla, Platform’un kullanılmasına ilişkin tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı’nın Platform aracılığıyla sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılmasına ilişkin hususlar tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı’ya ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş sayılacaktır. Kullanıcı’nın, sisteme ve Platform’a giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcılar’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Data Market’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Data Market’in rücu hakkı saklıdır.
 • Kullanıcı, Platform’da yaptığı işlemleri Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Platform’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, Platform dahlinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Data Market, Kullanıcı tarafından kendisine iletilen veya Platform üzerinden Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgilerin doğruluğunu araştırma, bu bilgilerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, söz konusu bilgilerin yanlış, hukuka aykırı veya hatalı olmasından dolayı doğan/doğacak tüm zarardan kusuru olmasa dahi bilgiyi sağlayan, değiştiren veya ileten Kullanıcı tek başına sorumludur. Data Market’in ilgili mevzuat uyarınca rücu hakkı saklıdır.
 • Kullanıcı, Data Market’in açık yazılı onayı olmadan bu Sözleşme veya Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini veya onayladığı diğer metinlere ilişkin hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz.
 • Kullanıcı, Data Market’in ayni veya şahsi haklarını, kişilik haklarını, fikri mülkiyet haklarını, malvarlığı haklarını veya fikri mülkiyet haklarına konu olabilecek mal veya hizmetlere ilişkin herhangi bir hakkı ihlal teşkil edecek şekilde, aksi Platform’un ilgili kısmında belirtilmediği veya Hizmet’ten aksi anlaşılmadığı sürece, Platform dahlinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, yazıları, istatistikleri, bilgilendirmeleri, içerikleri, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, yaymayacağını, dağıtmayacağını, aktarmayacağını işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcılar, Platform’a kayıt olurken, Platform’u ziyaret ederken ve kullanırken; bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılan hukuka ve ahlaka aykırı veya Hizmetler’den yararlanmayı zedeleme ihtimali bulunan eylemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Data Market sunduğu Hizmet’in sürekliliğini, kalitesini, doğruluğunu, kesintiye uğramayacağını, hatasız olduğunu veya virüs içermediğini veya diğer zararlı bileşenleri veya kusurları içermediğini taahhüt etmez. Bu madde kapsamında olası bir aykırılık nedeniyle doğan zararlardan Data Market’in herhangi bir sorumluluğu ve/veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • İşbu Sözleşme ve Platform’da yer alan hüküm ve kuralları ihlal etmek,
 • Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ile internet kullanımına ilişkin düzenlemelere aykırı davranmak,
 • Platform’a kayıt/üyelik sırasında eksik, hatalı ve yanıltıcı bilgi vermek,
 • Kendisi ile ilgili güncel ve doğru bilgiler vermemek, hukuka aykırı olarak elde edilmiş başka bir kişiye ait bilgileri kullanmak,
 • Kullanıcılar’ın bilgilerini hukuka aykırı olarak elde etmek veya elde etmeye teşebbüs etmek,
 • Kendisine ait olmayan bilgiler ve/veya belgeler (gerçek veya hayali) ile birden fazla hesap oluşturmak ve/veya IP adresini değiştirerek/gizleyerek ya da başka yollarla Data Market ve Kullanıcılar’ı kendi kimliği hakkında yanıltacak şekilde Platform’u kullanmak,
 • Data Market tarafından yayımlanan bilgileri hukuka aykırı bir şekilde değiştirmek, kullanmak veya değiştirmeye ve kullanmaya çalışmak,
 • Data Market ve/veya üçüncü bir kişinin kişilik ve fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek,
 • Hukuka aykırı, müstehcen, başkalarının mahremiyetini ihlal eden, pornografik, çıplaklık içeren ya da tasvir eden herhangi bir içerik yüklemek, paylaşmak, yayınlamak,
 • Data Market ve/veya üçüncü bir kişinin itibarını zedeleyici veya Data Market’in faaliyetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak,
 • İletilmesi hukuka aykırı olan bilgileri iletmek ve/veya zincir posta (chain mail), yazılım virüsü gibi zararlı verileri paylaşmak,
 • Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden, haksız rekabet teşkil eden hukuka ve/veya ahlaka aykırı paylaşımda bulunmak,
 • Platform’un çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek/engelleyecek davranış ve faaliyetlerde bulunmak, Platform’un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmak, güvenlik sistemlerini engellemek,
 • Otomatik programlar hazırlayarak Platform’u kullanılmaz hale getirmek veya bu yönde girişimde bulunmak ve
 • Yönetici tarafından kendisinin yetkilendirildiği alanları/modülleri veya buralardaki yetkileri aşacak veya manipüle edebilecek davranışlarda bulunmak.
 • Platform’a ilişkin aşağıdaki durum ve koşulların oluşması halinde Data Market’in sorumluluğu ve/veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktadır:
 • Kullanıcı’nın Platform’un gerekli güncellemelerini zamanında ve/veya doğru bir biçimde yapmaması ve bu nedenle doğrudan ve/veya dolaylı olarak zararın meydana gelmesi,
 • Kullanıcı’nın Platform’u hukuka aykırı bir amaç için kullanması ve bu nedenle doğrudan ve/veya dolaylı olarak zararın meydana gelmesi,
 • Platform’un kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek performans kaybı, eksiklik, hata, kesinti, internet data paketi harcamaları, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararların meydana gelmesi,
 • Platform’un devre dışı bırakılması ya da yanlış kurulması nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı zararların meydana gelmesi.
 • Kullanıcı, kullandığı her türlü veri, bilgi veya içeriğin üzerinde yasal olarak hak sahibi olduğunu, hakkı kullanmaya ve üzerinde tasarrufta bulunmaya hukuken yetkili olduğunu ve bunların kullanımının telif hakları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu veya ilgili tüm kanunları ihlal etmediğini ve herhangi bir kişiye veya şahsa zarar vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, kullandığı her türlü veri, bilgi veya içeriği üzerinde yasal olarak hak sahibi olmaması nedeniyle hem Data Market’in hem de üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Hizmetler için belirtilen hiçbir hak ve talep 18 yaşından küçükler tarafından kullanılamaz. Bu sebeple, Kullanıcılar’ın gerçek kişi olması durumunda, Kullanıcı, Sözleşme’yi onaylaması ile 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın 18 yaşından küçük olması durumunda ise, bu Sözleşme’nin onaylanması halinde Kullanıcı’nın veli ve/veya vasisinden onay/izin aldığı varsayılacaktır. Kullanıcı’nın tüzel kişi olması halinde ise, bu Sözleşme’nin onaylanması ile Kullanıcı kendi yargı bölgesinde geçerli şekilde kurulmuş ve varlığını sürdürmekte olduğunu, bu Sözleşme’yi akdetmek dahil olmak üzere tüm iktidar ve yetkiye sahip olduğunu ve ayrıca Sözleşme’yi akdeden temsilcisinin Sözleşme’nin akdedilmesi için usulüne uygun yetkilendirildiğini kabul ve taahhüt eder. Data Market’in, ilgili tüzel kişi adına bu Sözleşme’yi akdeden gerçek kişinin temsil yetkisinin araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

 • Data Market, Kullanıcı’nın Platform’da sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Platform üzerinden kendisine sağladığı gizli bilgilere ve kişisel verilere ilişkin olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dâhil her türlü mevzuat ve Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nden doğan yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul eder. Kullanıcı, sürekli olarak Platform’u ve Platform’da bulunan Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’ndeki güncellemeleri takip etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda Kullanıcılar’ın bilgileri, başta Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni olmak üzere, ilgili metinlerde yer verilen kapsamda ve sınırda işlenebilir.
 • Kullanıcı, Data Market’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince ve ilgili Platform’da yayımlanan Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usule uygun şekilde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcılar’a ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Data Market’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

Fikri Mülkiyet Hakları

Platform üzerinde yer alan her türlü yazılım, tasarım, kaynak kod, objekt kod, dizin, görsel veya içeriğin münhasıran hak sahibi kural olarak Data Market’tir. Kullanıcı, Platform üzerinde yer alan ve Data Market’e ait hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Data Market, işbu Sözleşme kapsamındaki Hizmetler’in verilmesi için, verilen Hizmet’e ilişkin Platform’da kullanılan ürün ve/veya hizmetlerin, projelerin, belgelerin, Platform’a ilişkin veya Platform’da yer alan görsellerin, metinlerin, bültenlerin, sloganların, videoların, tasarımların, know-how ve her türlü ticari bilginin, illüstrasyonların, veri tabanının, sistem akışına ilişkin herhangi bir verinin, her türlü logo, amblem ve verilerin fikirlerin, Data Market ve/veya iş ortaklarına ait ticari markalar ve ticari görünümlerin, akışların, kaynak kodlarının, araştırmaların, kodların, tekniklerin, istatistiklerin ve mali ve manevi haklarına ilişkin tüm fikri hakların tek sahipleridirler ve bu içeriklere ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve mevzuattan kaynaklanan tüm hakları münhasıran haizdir. Bu kapsamda Kullanıcı, hiçbir şekilde tersine mühendislik yapmayacağını ya da Platform’un kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, SPAM e-posta veya zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını, aksi halde Data Market ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

 

Sözleşme Değişiklikleri

Data Market, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, Platform’da ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere işbu Sözleşme’yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Platform’da ilan etmek suretiyle değiştirebilir. Data Market, bu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yapması gereken bildirimleri, Kullanıcı’nın Data Market’e bildirdiği e-posta adreslerine göndereceği e-postalar, Platform’da Kullanıcı’nın erişimine açık ilgili bölümlerinde gerçekleştireceği ilanlar gibi dikkat çekici yöntemlerle yapacaktır. Kullanıcı, Platform’da ilan edilen değişiklik ve güncellemeleri takip etmek zorundadır. Bu Sözleşme’nin değişmeyen hükümleri, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

Mücbir Sebepler

 • Taraflarca Sözleşme’nin kurulduğu sırada öngörülemeyen, bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran doğal afetler, savaş, iç savaş, seferberlik, yangın, pandemi (salgın hastalık), infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, reklam/reklamların yayınlanmasını engelleyecek nitelikte reklamın/reklamların yayınlanacağı internet sitesi/sitelerine, bu sitelerin bağlı olduğu IP adreslerine ve ad server sistemlerine erişimin engellenmesi kararı verilmesi, mevzuat değişikliği gibi tarafların kontrolü dışında zuhur eden haller, mücbir sebep sayılır.
 • Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılabilecek nitelikte olan tüm durumlarda, Data Market bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından Data Market’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.
 • Mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden uzun sürmesi halinde Data Market, bu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Bu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahlinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Bu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Sözleşmenin Sona Ermesi

 • Bu Sözleşme, Yönetici veya Kullanıcı için Platform’da Hesap oluşturması ve üye olması esnasında bu Sözleşme’yi kabul ettiğinde veya Ziyaretçi için Ziyaretçi’nin İnternet Sitesi’ne Platform’a erişim sağladığında yürürlüğe girecek olup; Kullanıcı’nın kalıcı olarak Platform’a erişiminin engellenmesi veya Platform’u kullanımının herhangi bir nedenle sona ermesi ile sona erer. Ancak Taraflar Sözleşme’nin sona erme tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçlarını karşılıklı olarak ifa etmekle yükümlüdür.
 • Platform’a erişim sağlayan veya Hizmetler’den yararlanan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle Platform’a erişim sağladığı süre boyunca veya Hizmetler’den faydalandığı müddetçe bağlı olacaktır.
 • Data Market, Kullanıcı’nın bu Sözleşme’yi veya Platform üzerinden sunulan farklı Hizmetler’e ilişkin kuralları ve sözleşmeleri ihlal etmesi durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, bu Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız herhangi bir bildirime gerek olmaksızın feshedebilecektir:
 1. Kullanıcı’nın herhangi bir yöntem kullanarak, Platform’un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
 2. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya diğer hizmet sözleşmelerini ihlal etmesi,
 3. Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden fillerde bulunması,
 4. Kullanıcı’nın Platform’da veya Data Market ile paylaştığı bilgi, içerik, görsel ve yazıların hukuka aykırı unsurlar taşıması veya hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar taşımasa dahi Platform’da paylaşılan bilgi, içerik, görsel ve yazıların hukuka ve ahlaka aykırı amaçlar ile paylaşılması,
 5. Sözleşme’nin 3.8. maddesinde sayılan hallerin gerçekleşmesi (Kullanıcı’nın Sözleşme’nin 3.8. maddesine aykırı hareket etmesi halinde Data Market, bu Sözleşme’yi tek taraflı, bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshetme, Kullanıcı’nın Platform’a erişimi engelleme hakkına sahiptir. Bunlara ek olarak, Data Market’in hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklıdır).

 

Delil Sözleşmesi 

İşbu Sözleşme ve eklerinden doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Data Market tarafından tutulan her türlü elektronik veya fiziki kayıt ve belge muteber, bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. Kullanıcı, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Muhtelif Hükümler

 • Kullanıcı, Data Market’in işbu Sözleşme ve eklerinde sayılan haklardan herhangi birini zamanında kullanmamış olmasının veya hiç kullanamamış olmasının bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmeyeceğini, Data Market’in bu haklarının sona ermiş olmayacağını ve/veya Kullanıcı yararına herhangi bir haktan ya da temerrüt durumundan vazgeçmiş sayılamayacağını bildiğinin kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • İşbu Sözleşme, Platform’a erişim ve Hizmetler’in kullanılmasıyla ilgili tüm anlaşmaları kapsar ve yazılı veya sözlü daha önce yapılmış tüm anlaşmaların veya mutabakatların yerine geçer.

Bu Sözleşme Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

 

Ticari Elektronik İleti

Data Market, Kullanıcı’nın kendisiyle paylaştığı cep telefonu numarası ve elektronik posta adresi dahil Kullanıcı’nın iletişim bilgileri üzerinden Data Market tarafından yürütülen kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, tanıtımlar, reklâm, anketler, araştırmalar ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek dahil olmak üzere türlü amaçla Kullanıcı ile iletişime geçebilir. Kullanıcı bu kapsamda kendisiyle iletişime geçilmesine izin vermektedir. Kullanıcı, kendisiyle bu kapsamda iletişime geçilmesini istememesi halinde, Data Market ile iletişime geçmelidir.

Kullanıcı, Data Market’e ait [●] e-posta adresi üzerinden Data Market ile iletişime geçerek her zaman ticari elektronik ileti almayı reddetme imkanını ücretsiz olarak kullanabilir. Reddetme hakkının kullanılmış olması, Data Market’in tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre tarafınıza gönderilmesi zorunlu olan bildirimlerin yapılmasına engel teşkil etmez.

Kurum İçi

İletişimin Kalbi

30 gün boyunca ücretsiz

Start typing to see you are looking for.
Sitemizde kullanımı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, ölçmek ve ziyaret tercihlerinizi hatırlamak için çerezler kullanmaktayız.
Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.
Tamam
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.